Historia

2008 förverkligade Mats Olofsson sin idé och startade en byggfirma. Idén bestod av att samarbeta med andra egenföretagare inom byggbranschen som besitter olika specifika spetskompetenser och på så vis kunna erbjuda både privatpersoner och företag konkurrenskraftiga och förstklassiga helhetslösningar. Mats tydliga vision och gedigna branscherfarenhet var ett framgångsrecept som fortsatt prägla BYGGREX.

Mats har drivit företaget framåt med mycket god tillväxt. Idag har Byggrex ca 50 anställda och visionen om helhetslösningar baserade på genuin kompetens och kunnighet lever vidare.

Verksamhetens fokus ligger främst på tjänster inom betong, mur & puts, plattsättning och måleri som genom åren blivit BYGGREX grundnav. Företagets skickliga och engagerade hantverkare har bidragit till ett gott och konkurrenskraftigt rykte bland både företag och privatpersoner. BYGGREX är framförallt verksamt i mellersta och västra Sverige och då främst i och runt Stenungsund och Göteborg.

Oavsett om det handlar om mindre projekt åt privatpersoner, totalentreprenader eller unika specialkonstruktioner som restaurering av kulturmärkta byggnader så går BYGGREX in med rätt kompetens, engagemang och utan rädsla för utmaningar.

BYGGREX är medlem i Sveriges Byggindustrier och Svenskt Näringsliv och har allt sedan starten haft en stark och stabil tillväxt. Företaget fortsätter stadigt att växa – en expansion som bärs fram av framtidstro, yrkesstolthet och samma vision som en gång började allting.

Kvalitet

BYGGREX ska vara en attraktiv samarbetspartner med ett stort förtroendekapital hos kunder och övriga aktörer. Vi ska genom god ordning och organisation av projekt och arbetsplatser skapa bästa möjliga förutsättningar för att genomföra vårt arbete med hög säkerhet och kvalitet där hantverket får stå i centrum.

Vi ska minimera fel genom noggrann granskning av ritningar, egenkontroller samt tät dialog mellan entreprenörer, kunder, arbetsledning och hantverkare. Systematisk dokumentation och uppföljning hjälper oss att undvika återkommande problem och vår målsättning är att varje projekt vi utför ska kunna fungera som referensobjekt.

Vårt mål är att aldrig lämna ett uppdrag utan att ha levererat en produkt som möter kundens krav och förväntning.

Miljö

I vårt arbete och miljöpolicy är långsiktighet, ansvar och hållbar utveckling de kodord som leder vårt arbete. BYGGREX strävar efter att minimera spill och avfall och tar ansvar för att de restprodukter som inte går att undvika hanteras med hänsyn till miljö och rådande lagstiftning.

Vi strävar alltid efter att minska miljöpåverkan genom omsorg i produkt- och materialval samt genom att planera våra projekt så att mängden transporter minimeras. Vid tillämpliga situationer föreslår vi alltid det mer miljöriktiga alternativet för våra kunder.

Socialt Engagemang

BYGGREX mål är alltid att göra bra i från sig i alla situationer och prioritera relationen till våra anställda, leverantörer och kunder. Vårt arbete ska genomsyras av en familjär anda, skickligt hantverk och kvalité. Samtidigt är vi smärtsamt medvetna om att det vi varje dag producerar har relativt liten betydelse i jämförelse med de många utmaningar som samhället och människor omkring oss står inför; utmaningar som ställer livet på sin spets.

Med detta som vår utgångspunkt ska vi på BYGGREX årligen finnas med och sponsra diverse organisationer och engagemang i Göteborg och Stenungsund med omnejd.